Piirikaaviot

Piirikaaviot ammattitaidolla

MSg Works Oy tekee rakennusten sähkökeskuksiin piirikaaviot vankalla kokemuksella.

Piirikaavioiden laatimiseen käytämme perinteistä AutoCAD -pohjaista Pikasso-ohjelmistoa. Pikasso on rakennus- ja teollisuussähkösuunnitteluun tarkoitettu piirikaaviosovellus.

Pikasso sisältää useita piirikaavion käsittelyä helpottavia automatisoituja toimintoja kuten kytkentäviitteiden kirjoitus kojeisiin. Sovellus sisältää useita ohjelmallisesti kasattavia kojeita kuten esimerkiksi kontaktorit ja ohjauskytkimet.

Laitteen toimintaa kuvaamaan tarvitaan piirikaavioita

Piirikaavio on yksityiskohtaisin sähköpiirustus. Siinä esitetään sähköpiirin komponenttien keskinäinen vaikutus sekä fyysiset liitännät.

Piirikaaviossa esitetään ohjattavan laitteen tai järjestelmän sähkötekniset komponentit, niiden väliset johdotukset, laitetunnukset, riviliitinnumerot ja mahdolliset muut tiedot.

Piirikaaviot ovat välttämättömiä sähkölaitteen tai sähkökeskuksen valmistuksessa ja niiden käyttöönotossa. Piirikaaviot auttavat myös ymmärtämään sähköjärjestelmän toimintaperiaatteen sekä paikallistamaan mahdolliset virhekytkennät.

Piirikaavioiden suunnittelusta on tullut harvinaisempaa osaamista ja taito on ”katoavaa kansanperinnettä”. Sähkösuunnittelijoiden ei välttämättä ole tarvinnut hankkia taitoa piirikaavioiden laatimisesta ja heidän koulutuksensa piirikaavioiden suhteen on ollut riittämätöntä.

Tämä johtaa siihen, että monet suunnittelijat eivät osaa tulkita piirikaavioita, saati sitten luoda niitä itse. Piirikaavioiden tekeminen on ammattitaito, jota eivät monet hallitse, koska se edellyttää kokemusta niiden tulkinnasta ja toiminnallisista periaatteista.

Piirikaavioiden tarpeellisuudesta

Piirikaavioiden tarve rakennusten sähkökeskuksissa on muuttunut ja osittain jopa vähentynyt tekniikan kehittymisen myötä.

Esimerkiksi rakennuksen ilmastoinnissa käytettävät moottorit ovat lähes poikkeuksetta taajuusmuuttajakäyttöisiä tai EC-moottoreita. Niin ollen tällaisissa moottorilähdöissä ei juurikaan enää tarvita esimerkiksi kaksinopeuksisia moottorilähtöjä tai lämpöreleitä, jotka vielä pari vuosikymmentä sitten olivat pääasiallinen moottorin suojaukseen käytetty komponentti.

Muutoksia ovat myös kokeneet esimerkiksi valaistusten ohjaukset. Vielä joitakin vuosia sitten saatettiin koko avokonttorin valaistusta ohjata niin, että ohjauskello ohjasi valaistuskontaktorit vetämään aamulla ja sammuttamaan illalla. Nykyään valaistusohjaukset ovat siirtyneet yhä enemmän erilaisten liiketunnistinratkaisujen tai väyläohjausten hoidettaviksi.

Kenen vastuulla on piirikaaviot − ja mistä niitä voi tilata?

Yhä kuitenkin piirikaavioita tarvitaan lähes kaikissa sähkökeskuksissa liike-, teollisuus-, ja asuinrakennuksissa.

Kun esimerkiksi rakennukseen tarvitaan sähkökeskuksia, niin sähkösuunnitelman tehnyt sähkösuunnittelutoimisto ei useinkaan laadi piirikaavioita, vaan ne ovat sähkötyöselostuksessa määritelty sähköurakoitsijan tehtäviksi. Urakkalaskentavaiheessa sähkösuunnitelmissa on ainoastaan niin sanotut mallipiirikaaviot, joiden pohjalta urakoitsija tai urakoitsijan käyttämä keskusvalmistaja voi määritellä hinnan kullekin ohjatulle keskuslähdölle.

Kaikista sähkökeskuksen pääkaavioissa esitetyistä ohjattavista lähdöistä tai muista lähdöistä, joista tarvitaan yksityiskohtaiset kytkentätiedot, laaditaan lähtökohtaiset piirikaaviot. Piirikaaviot koostuvat yleensä kahdesta osasta − pääpiirikaaviosta ja ohjauspiirikaaviosta.

Ennen piirikaavioiden laadintaa tarvitaan sähkökeskusten valmistajalta pääkaavioiden numerointi. Keskusvalmistajan tekemä numerointi tarvitaan siksi, että keskusvalmistaja määrittelee komponenttien sijoituksen valmistettavaan keskukseen − niiden sijoittelusta tulee looginen ja ne tulevat keskukseen numerojärjestykseen.

Keskusvalmistajan tekemää numerointia käyttäen numeroidaan myös piirikaaviot ja niiden komponentit.


Ota yhTeyttä

Haluatko pyytää tarjousta tai saada lisätietoa. Täytä lomake, vastaamme mahdollisimman nopeasti.

Nimi
S-POSTI
KIRJOITA VIESTISI MEILLE